ZAKAZANI GRUPNI KURSEVI 2019. godina

Datum početka kursa Termini Kurs Prijava kursa
4. mart 2019. 16:00-19:15h VIDEO PRODUKCIJA prijava kursa
Grupa je popunjena
18. mart 2019. 19:30-21:45h Grafički Paket Kurs prijava kursa
Grupa je popunjena
23. april 2019. 19:30-21:45h Grafički Paket Kurs prijava kursa
Slobodna 4 mesta
UPLATNICA

NAPOMENA:
Akontacija za sve kurseve je ujedno i rezervacija mesta. Akontacije su uračunate u cenu kursa.
Paket i Pro kurseve možete platiti u 3 mesečne rate, Video produkcija, Dizajn i multimedija do 4 mesečne rate čekovima građana.
Kurs možete uplatiti putem fakture, uplatnice, čekovima ili gotovinom (fiskalni račun) u školi.
Hvala na poverenju!