ZAKAZANI GRUPNI KURSEVI

Datum početka kursa Termini Kurs Prijava kursa
3. april 2018. 19:30-21:45h Pro Grafički Paket Kurs prijava kursa
Grupa je popunjena
3. april 2018. 19:30-21:45h Grafički Paket Kurs prijava kursa
Grupa je popunjena
26. april 2018. 19:30-21:45h Pro Grafički Paket Kurs prijava kursa
26. april 2018. 19:30-21:45h Grafički Paket Kurs prijava kursa
2. april 2018. 11:00-14:20h DIZAJN i MULTIMEDIJA
POPUNJENO
prijava kursa
POPUNJENO
7. maj 2018. 11:00-14:20h VIDEO PRODUKCIJA
POPUNJENO
prijava kursa
POPUNJENO
1. oktobar 2018. 13:00-16:20h DIZAJN i MULTIMEDIJA prijava kursa
8. novembar 2018. 13:00-16:20h VIDEO PRODUKCIJA prijava kursa
       
UPLATNICA

NAPOMENA:
Akontacija za sve kurseve je ujedno i rezervacija mesta. Sve akontacije su uračunate u cenu kursa.
Paket i Pro kurseve možete platiti u 2 mesečne rate, Video produkcija, Dizajn i multimedija do 4 mesečne rate čekovima građana.
Kurs možete uplatiti putem fakture, uplatnice, čekovima ili gotovinom (fiskalni račun) u školi.
Hvala na poverenju!