ZAKAZANI GRUPNI KURSEVI

Datum početka kursa Termini Kurs Prijava kursa
15. oktobar 2018. 19:30-21:45h Grafički Paket Kurs prijava kursa
1 slobodno mesto
29. oktobar 2018. 19:30-21:45h Illustrator Kurs prijava kursa
1 slobodno mesto
29. oktobar 2018. 12:00-15:15h VIDEO PRODUKCIJA prijava kursa
4. februar 2019. 16:00-19:15h DIZAJN i MULTIMEDIJA prijava kursa
UPLATNICA

NAPOMENA:
Akontacija za sve kurseve je ujedno i rezervacija mesta. Sve akontacije su uračunate u cenu kursa.
Paket i Pro kurseve možete platiti u 3 mesečne rate, Video produkcija, Dizajn i multimedija do 4 mesečne rate čekovima građana.
Kurs možete uplatiti putem fakture, uplatnice, čekovima ili gotovinom (fiskalni račun) u školi.
Hvala na poverenju!